facebook tracking

Om Starfinder

Om oss

Vi är ett rekryteringsföretag med kunniga och skickliga rekryterare som tillsammans har över 20 års erfarenhet av rekrytering och personaluthyrning. Vi är baserade i Stockholm och har erfarenhet av rekrytering och bemanning på alla nivåer, både inom tjänstemanna- och arbetarsidan. Vår långa erfarenhet ifrån ett flertal branscher har gjort att vi utvecklat ett omfattande kontaktnät och ett gediget nätverk av kandidater.  

Vår passion är att hjälpa företag och människor att mötas och uppnå nya nivåer tillsammans, därför har vi valt att jobba med rekrytering. Vårt uppdrag är att erbjuda utveckling och trygghet för våra medarbetare samt leveranssäkerhet, hög servicegrad och långsiktighet till våra kunder. 

Vårt arbetssätt

 

En framgångsrik rekrytering grundar sig i en gedigen utförd och kvalitetssäkrad process samt kunskap om kundens organisation. Vi ser våra kunder som samarbetspartners och kommunikation och återkoppling vet vi med erfarenhet är helt avgörande för att lyckas. 

Vårt rekryteringsarbete utgår från ett flexibelt arbetssätt, där vi anpassar vårt arbetssätt efter vår kunds specifika behov och den roll som ska tillsättas. Vi är lyhörda och har som mål att hitta den bästa lösningen och den bästa kandidaten för just dig.

Vi tror på att hålla en hög servicegrad, vara tillgängliga och snabba i vårt arbete. Våra kunder kan alltid känna sig trygga med oss som samarbetspartner och behöver aldrig undra hur det går eller i vilket stadie processen är, utan får tät återkoppling under processens gång. Förutom vårt befintliga nätverk, använder vi LinkedIn som vårt främsta verktyg för search samt annonserar brett i olika annonskanaler. 

Läs mer om vårt arbetssätt i vår rekryteringsprocess. 

 

Vår rekryteringsprocess

Våra värderingar

Vi bedriver en fördomsfri rekryteringsprocess där kompetenser, personlighet, tidigare prestationer och motivation går före kön, ålder, etnicitet och ”magkänsla”. 

Starfinder har kollektivavtal och är medlemmar i Svenskt Näringsliv och Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag. 

Vi tror på kvalitet framför kvantitet, långsiktighet i allt vi gör och värderar personliga relationer både med kunder och kandidater mycket högt. Vår kultur präglas av glädje, professionalism, högt i tak, ärlighet, samarbete och ett affärsdrivet arbetssätt. Detta tror vi är nyckeln till vår framgång.

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor