facebook tracking

Våra tjänster

Behöver ditt företag rekrytera personal - då har du kommit rätt!

REKRYTERING OCH PERSONALUTHYRNING

Sammanlagt har vi tillsammans över 35 års erfarenhet av rekrytering och personaluthyrning. Vårt mål är att hitta den bästa personallösningen för just ert behov, vare sig det är en permanent eller temporär lösning.

Vi har ett flexibelt förhållningssätt till vårt arbete och vill tillsammans med våra kunder hitta det bäst passande tillvägagångssättet för att lyckas i rekryteringen. Vi tror på långsiktighet och värderar personliga relationer mycket högt.

Vi bedriver en fördomsfri rekryteringsprocess där kompetenser, personlighet, tidigare prestationer och motivation går före kön, ålder, namn och ”magkänsla”. 

VÅR REKRYTERINGSPROCESS

Nedan kan du ta del av hur vi arbetar samt de olika stegen i vår rekryteringsprocess.

BEHOVSANALYS, KRAVPROFIL OCH ANNONSERING

En framgångsrik rekrytering grundar sig i en gedigen utförd och kvalitetssäkrad process samt kunskap om kundens organisation. För att erhålla detta börjar vi varje process med ett besök hos vår kund, där vi gör en grundlig behovsanalys och lär känna vår kund och deras organisation. Därefter skapar vi en kravprofil som godkänns av vår kund. Vid en öppen rekrytering skapar vi också en annons för tjänsten som godkänns av vår kund och publicerar den därefter på överenskomna annonssiter. Även om vi idag ser att det mesta av kandidatflödet inkommer via proaktiv search är ändå annonsen ett bra verktyg för att ge information om utlyst tjänst och den utgör också ett utmärkt tillfälle att marknadsföra vår kund som arbetsgivare.

URVAL OCH INTERVJUER

Vårt rekryteringsarbete utgår från ett flexibelt arbetssätt, där vi anpassar vårt arbetssätt efter vår kunds specifika behov och den roll som ska tillsättas. Vi utför alltid en bred och djup search efter rätt kandidat, där vi söker efter och identifierar lämpliga kandidater både i interna samt externa nätverk och i våra egna breda kontaktnät. Kandidater med rätt profil kontaktas och informeras om utlyst tjänst och kallas till intervju hos oss. I en öppen rekrytering sker detta parallellt med att vi jobbar med urvalet av de inkommande ansökningar som annonseringen gett.

Vårt mål är att alltid att hitta den mest lämpade kandidaten för tjänsten och vi rekommenderar därför att samtliga ansökningar och kandidater, även de som eventuellt inkommer direkt till vår kund, hanteras av oss.  Detta för att säkerställa en rättvis, objektiv och kvalitativ process.       
 

PRESENTATION OCH REFERENSER

Starfinder tar alltid minst en referens efter den första intervjun med kandidat och innan presentation av kandidat sker för vår kund. Detta är ett av flera steg i en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess. Efter intervju samt referenstagning skickas CV och skriftlig kandidatpresentation, där kandidatens bakgrund, vår bedömning samt information om kandidatens löneförväntningar och tillgänglighet beskrivs. Därefter bokas utvalda kandidater in för intervju hos kund. Starfinder förhåller sig alltid neutrala samt fördomsfria och ger er objektiv information om samtliga kandidater.

Efter intervju hos kund och uppföljningssamtal med oss väljs slutkandidat/er ut. Därefter genomför vi ytterligare referenstagning och eventuella tester på slutkandidaterna.  Vi rekommenderar att ytterligare en slutintervju eller ett anställningsmöte genomförs mellan kandidat och kund innan anställningsavtal skrivs.

 

BEMANNING OCH HYRKÖP

Ett bra alternativ till rekrytering och en flexibel lösning är att hyra in personal då ni ges möjligheten att lära känna en eller flera konsulter under ett antal månader. Denna lösning är perfekt vid tillfälliga arbetstoppar, sjukskrivningar, semestrar eller tjänstledighet. Ni får snabbt en person på plats för att täcka upp bortfall i er egna personalstyrka. Skulle ni sedan vilja att personen blir en del av er organisation så kan ni välja att erbjuda personen en anställning.

Att göra ett så kallat "hyrköp" är också ett utmärkt alternativ till rekrytering i de fall  resursen snabbt behöver vara på plats men en osäkerhet finns om personen är helt rätt för er organisation eller ifall behovet kommer kvarstå längre fram i tiden. 

 

SECOND OPINION

Utöver våra rekryterings- och bemanningstjänster erbjuder vi också second opinion av kandidater när ert företag genomför er egen rekryteringsprocess eller kanske står inför att lyfta en intern medarbetare till en ny position. Vid dessa tillfällen är en objektiv och extern kandidatbedömning i form av vår second opinion ett värdefullt komplement och en kvalitetssäkring i er egen rekryteringsprocess.

Även i denna lösning hittar vi en flexibel och anpassad lösning för just ert behov och vi har möjlighet att tillämpa både färdighets-, personlighets- och motivationstester utöver djupintervju med vald kandidat.  Vi analyserar era slutkandidater i relation till tjänstens kravprofil gällande bakgrund, kompetenser, personlighet och motivation och ger er därefter vårt professionella och objektiva utlåtande.

 

REKRYTERARE (INTERIM)

I tider av högkonjunktur eller tider av toppar i er arbetsbeläggning kan det vara tufft att möta de interna rekryteringsbehov som uppstår. För att effektivisera och stötta upp organisationen tillfälligt vid högtryck eller för genomföra stora rekryteringsprojekt finns möjligheten att hyra in en extern rekryterare genom oss.

Rekryteraren sitter inhouse på ert kontor och lär känna er organisation och just ert behov och finns tillgänglig till ert förfogande oavsett om det gäller hel- eller deltidsarbete.

Via Starfinder kan ni känna er trygga i att kunna få avlastning i ert rekryteringsarbete av en erfaren och professionell rekryterare.

Kontakta oss för offert
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor